Open top menu

Voetbalschool

FC Dordrecht beschikt over 6 jeugdselecties (O21 t/m Onder 14 jaar). Voor een goede opleiding en doorstroming is het echter wenselijk om op zo jong mogelijke leeftijd met de talenten te kunnen werken.

De voetbalschool is een verzameling talentvolle jeugdspelers van 11 tot 13 jaar, geselecteerd bij de clubs uit de regio, die 1 maal per week op de woensdagmiddag gezamenlijk bij FC Dordrecht komen trainen.

Deze voetbalschool staat onder leiding van het Hoofd Opleidingen en de Technisch Manager Jeugd. Trainers van FC Dordrecht verzorgen de trainingen. Deze bestaan uit technische- en tactische oefenvormen.

De voordelen voor de spelers zijn dat ze één maal per week met jongens van gelijkwaardige kwaliteit en leeftijd kunnen trainen. Zij worden er zelf dus altijd beter van.

Daarnaast kunnen ze een beetje de sfeer proeven hoe het er bij een betaalde voetbalclub als FC Dordrecht aan toe gaat. Wanneer FC Dordrecht dan daadwerkelijk een speler uit de voetbalschool wil inlijven, dan is de speler al enigszins gewend aan zijn toekomstige club. Op deze manier komen zowel de speler als FC Dordrecht niet voor onverwachte verrassingen te staan en zijn teleurstellingen al in een sneller stadium te voorkomen.

Vaak komt het voor dat een speler vol verwachtingen naar een betaalde club gaat, maar het toekomstbeeld niet kan waarmaken omdat het niveau toch te hoog voor hem blijkt te zijn, of dat de speler de combinatie van studeren, trainen en vrije tijd niet goed kan indelen.

Natuurlijk is het niet zo dat iedere speler die op vroege leeftijd naar FC Dordrecht komt ook het eerste elftal zal halen, maar de kans hierop achten wij wel groter. De geselecteerde speler wordt voorlopig tot de voetbalschool toegelaten en doet minimaal mee aan een sessie van 3, of 4 trainingen. Hierna volgt een nieuwe sessie, waarbij spelers van de 1e sessie en spelers vanuit de scouting starten met de 2e sessie en zo verder. Het kan dus voorkomen dat een speler, die gestart is in de 1e sessie aan alle sessies deelneemt.

Uiteraard blijft de beslissing om na de voetbalschool ook bij FC Dordrecht te gaan voetballen geheel aan de speler zelf. Het doorlopen van de voetbalschool verplicht de speler op geen enkele wijze aan een binding met FC Dordrecht.

De verenigingen van te benaderen spelers worden schriftelijk geïnformeerd en formeel om toestemming tot deelname van de betreffende speler(s) gevraagd.

Doelstelling

Het stimuleren van de ontwikkeling van jonge talenten op voetbalgebied

Goede voetballers trainen beter wanneer ze met meerdere goede voetballers zijn. Ze trainen als het ware elkaar. Doordat er onder grotere weerstand getraind wordt, is het rendement van de trainingen hoger. Ook zal door de technische vaardigheid meer lukken tijdens de training. In deze omgeving zal de getalenteerde speler meer uitdaging en plezier ondervinden, waarbij dit laatste, plezier, het belangrijkste ingrediënt is om te kunnen verbeteren.

Kennismaken met werkwijze FC Dordrecht

De werkwijze bij een BVO hoeft niet per definitie beter te zijn dan bij de eigen vereniging, hij is echter wel anders. Werkende vanuit de persoonlijke ontwikkeling van de jeugdspeler naar een zo hoog mogelijk niveau, met alle technisch-tactische en mentale aspecten van dien is voor de meeste jeugdspelers een aparte ervaring. De voetbalschool is o.a. bedoeld als een kennismaking met FC Dordrecht.

Testen en beoordelen van spelers

Om een zo goed mogelijke beeld te krijgen van de kwaliteiten van een jeugdspeler worden spelers bij diverse situaties beoordeeld. Het beoordelen over een langere periode op trainingen en onderlinge wedstrijden lijkt beter dan het beoordelen alleen bij de vereniging. Ook kan een jeugdspeler zich zodoende een beter beeld vormen wat hem te wachten staat.

Een zorgvuldige beoordeling is erg belangrijk. In het algemeen beoordeelt FC Dordrecht spelers op basisvaardigheden zoals techniek, snelheid, opname vermogen om te willen verbeteren, voetbalslimheid,  etcetera.

Organisatie

Deelname aan de voetbalschool is geen vrijblijvende zaak. Alle trainingen zijn in principe verplicht tenzij er studieredenen of competitieverplichtingen van de eigen vereniging zijn.

Discipline is één van de grondbeginselen van succes en hier wordt veel aandacht aan gegeven. Echter staat plezier voorop.

Voor de trainingen wordt door FC Dordrecht een trainingspak en kleding verstrekt, hetgeen verplicht is om te dragen. Na de training wordt dit weer ingeleverd. Het wassen geschiedt door FC Dordrecht.

Indien de prestaties bij de eigen vereniging te wensen over laten kan er, na overleg met de trainer van de eigen vereniging, besloten worden om de voetbalschool activiteiten te staken.