Open top menu

Kleedkamerreglement

FC Dordrecht heeft op het complex diverse kleedkamers. Om misverstanden te voorkomen zijn er een aantal regels opgesteld voor het gebruik van deze kleedkamers.

  • De kleedkamers mogen alleen worden gebruikt voor het omkleden en/of douchen bij sportactiviteiten op het complex van FC Dordrecht.
  • Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geld). Laat deze spullen niet onbeheerd achter, maar geef deze af achter de bar van het jeugdhome.
  • Sport- / voetbalschoenen dienen buiten, op de daarvoor bestemde plekken, te worden schoongemaakt. Sport-/ voetbalschoenen mogen NOOIT onder de douches of tegen de muren worden schoongemaakt.
  • Laat afval achter in de daarvoor aanwezige afvalbakken.
  • De kleedkamers dienen na gebruik altijd schoon te worden achtergelaten.
  • De toiletten alleen gebruiken waarvoor deze zijn bedoeld en altijd weer schoon achter laten.
  • Het is ten strengste verboden om in de kleedkamers te roken en alcohol te nuttigen.
  • Er mag niet worden gevoetbald in de kleedkamers.

FC Dordrecht is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van goederen.

Eventuele schade aan het complex door misbruik en of schenden van de kleedkamerregels zal verhaald woerden op de betreffende persoon en of personen.